Czy DVT jest poważny?

- Mar 01, 2019-

Zator płucny jest najpoważniejszym powikłaniem DVT . Dzieje się tak, gdy fragment krwi (ang. Blood clot, DVT ) zrywa się i przepływa przez krew do płuc, gdzie blokuje jedno z naczyń krwionośnych. W ciężkich przypadkach może to być śmiertelne. Jeśli skrzep jest mały, może nie powodować żadnych objawów.